Publications

Annu Rev Biochem (Annu Rev Biochem)

Biochem Biophys Res Commun (Biochem Biophys Res Commun)

Biochim Biophys Acta (Biochim Biophys Acta)

Biochim Biophys Acta Gen Subj (Biochim Biophys Acta Gen Subj)

Bioconjug Chem (Bioconjug Chem)

Bioessays (Bioessays)

Biophys J (Biophys J)

bioRxiv (bioRxiv)

Brain Behav (Brain Behav)

Brain Pathol (Brain Pathol)

Cell (Cell)

Cell Microbiol (Cell Microbiol)

Cell Mol Life Sci (Cell Mol Life Sci)

Cell Stress Chaperones (Cell Stress Chaperones)

Circulation (Circulation)

Cold Spring Harb Symp Quant Biol (Cold Spring Harb Symp Quant Biol)

Curr Opin Microbiol (Curr Opin Microbiol)

Curr Opin Struct Biol (Curr Opin Struct Biol)

DNA Repair (Amst) (DNA Repair (Amst))

Elife (Elife)

EMBO J (EMBO J)

Environ Microbiol (Environ Microbiol)

Exp Neurol (Exp Neurol)

Genes Cells (Genes Cells)

Genes Dev (Genes Dev)

Infect Immun (Infect Immun)

In Silico Biol (In Silico Biol)

J Alzheimers Dis (J Alzheimers Dis)

J Am Soc Mass Spectrom (J Am Soc Mass Spectrom)

J Bacteriol (J Bacteriol)

J Biol Chem (J Biol Chem)

J Mol Biol (J Mol Biol)

mBio (mBio)

Methods Enzymol (Methods Enzymol)

Methods Mol Biol (Methods Mol Biol)

Mol Biosyst (Mol Biosyst)

Mol Cell (Mol Cell)

Mol Microbiol (Mol Microbiol)

Nat Commun (Nat Commun)

Nat Struct Mol Biol (Nat Struct Mol Biol)

Nature (Nature)

Nucleic Acids Res (Nucleic Acids Res)

Plant Mol Biol (Plant Mol Biol)

PLoS One (PLoS One)

Proc Natl Acad Sci U S A (Proc Natl Acad Sci U S A)

Res Microbiol (Res Microbiol)

Science (Science)

Sci Rep (Sci Rep)

Sci Signal (Sci Signal)

Sci STKE (Sci STKE)

Structure (Structure)

Transcription (Transcription)

Trends Biochem Sci (Trends Biochem Sci)

Trends Genet (Trends Genet)

Trends Microbiol (Trends Microbiol)